Σύμβουλος για αδιάβλητη διαδικασία στα διπλώματα

Μοιραστείτε μαζί μας αυτό που είδατε, ακούσατε ή διαβάσατε...
Απάντηση
pipinos1976
Δημοσιεύσεις: 979
Εγγραφή: 08 Απρ 2011, 23:52

Σύμβουλος για αδιάβλητη διαδικασία στα διπλώματα

Δημοσίευση από pipinos1976 » 29 Σεπ 2020, 00:36

Ο σύμβουλος, του συμβούλου, ω σύμβουλοι και παρατρεχάμενοι...

Τα πράγματα είναι απλά. Προτυποποιημένη εξέταση, κάμερα στο αμάξι για καταγραφή, συγκεκριμένος αριθμός μαθημάτων (θεωρητικών και πρακτικών). Το πρόβλημα δεν είναι ότι οδηγούν με δίπλωμα που έχουν πάρει με λάδι. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν οι υποδομές, η παιδεία και το ενδιαφέρον. Όταν βλέπεις το κράτος σαν εχθρό σου, αλλά και το κράτος δεν σε αντιμετωπίζει ως πολίτη, αλλά σαν δουλοπάροικο, όλα τα υπόλοιπα ακολουθούν. Αλλάγη του ΓΟΚ απαιτείται βασικά, αλλαγή παραγωγικού μοντέλου και όχι αλλαγή στα διπλώματα. Να φύγει κόσμος στην επαρχία, να δουλέψει παραγωγικά, να αποσυμφορηθούν οι μεγάλες πόλεις. Να δημιουργηθούν χώροι στάθμευσης, να αναβαθμιστούν οι συγκοινωνίες. Τσάκισμα στους "επαναστάτες" που εμποδίζουν τους ελεγκτές στα λεωφορεία, ώστε να έχουν έσοδα τα ΜΜΜ, άρα και να υπάρχει διαρκής αναβάθμισή τους. Θα γράφω για ώρες μάλλον...

Σύμβουλος για αδιάβλητη διαδικασία στα διπλώματα
Σύμβουλος για αδιάβλητη διαδικασία στα διπλώματα

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αποφάσισε την απευθείας ανάθεση παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Πολύ σημαντική έκρινε ότι είναι το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η ανάγκη παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη αδιάβλητης διαδικασίας στη διαδικασία απόκτησης άδειας οδήγησης με σκοπό την διασφάλιση της οδικής ασφάλειας της χώρας.

Η προηγούμενη κυβέρνηση ήθελε να τοποθετήσει κάμερες μέσα στα αυτοκίνητα των Σχολών Οδηγών αλλά τελικά ποτέ δεν εφαρμόστηκε καθώς σταμάτησαν να πραγματοποιούνται εξετάσεις για την απόκτηση Αδειών Οδήγησης. Η εταιρεία συμβούλων είναι από το εξωτερικό και ονομάζεται Manuel Picardi Consulting Services και η συνολική δαπάνη έχει οριστεί στις 14.480 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Τι προβλέπει η απόφαση

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύεται στη Διαύγεια εγκρίνεται η απευθείας ανάθεση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάπτυξης αδιάβλητης διαδικασίας για την απόκτηση άδειας οδήγησης.

Αποδέχονται την από 30-04-2020 οικονομική προσφορά της εταιρείας «Manuel Picardi Consulting Services – παροχή υπηρεσιών», αναθέτουν στην εν λόγω εταιρεία την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη αδιάβλητης διαδικασίας για την απόκτηση άδειας οδήγησης, προς υποβοήθηση του έργου της συσταθείσας επιτροπής.

Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη αδιάβλητης διαδικασίας για την απόκτηση άδειας οδήγησης, προς υποβοήθηση του έργου της συσταθείσας επιτροπής θα εκτελεσθεί , σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 17665/1771/03-04-2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ006520714) Πρωτογενές Αίτημα της Διεύθυνσης Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας και την από 30-04-2020 οικονομική προσφορά της επιχείρησης «Manuel Picardi Consulting Services – παροχή υπηρεσιών».

Η συνολική δαπάνη ποσού ύψους δεκατεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ 14.880 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού, «Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες», οικονομικού έτους 2020. Για το λόγο αυτό συγκροτείται τριμελή επιτροπή παραλαβής της εν λόγω υπηρεσίας. Η αναπλήρωση κάποιου µέλους της επιτροπής, λόγω απουσίας ή κωλύματος, γίνεται µε φροντίδα του Προέδρου, χωρίς άλλη απόφαση και σύμφωνα µε τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της αριθµ. Π1 – 2489 /95 απόφασης του Υπουργού Εμπορίου, µε την οποία παρέχονται οδηγίες για την παραλαβή. Για την έγκαιρη κλήτευση των αναπληρωματικών, τα τακτικά µέλη πρέπει να ενημερώνουν εγκαίρως τον Πρόεδρο, για τυχόν απουσία ή κώλυμα του.»
Ευχαριστώ.

Απάντηση

Επιστροφή σε “Μας έκανε εντύπωση...”