Γενικοί κανόνες λειτουργίας και χρήσης του forum...

Περιέχει το σύνολο των κανονισμών και διατάξεων, που διέπουν τη λειτουργία του forum και του site.
Απάντηση
odigein.com
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 150
Εγγραφή: 07 Νοέμ 2008, 17:06

Γενικοί κανόνες λειτουργίας και χρήσης του forum...

Δημοσίευση από odigein.com » 26 Ιούλ 2010, 02:30

Γενικοί κανόνες λειτουργίας και χρήσης του forum του odigein.com...

Το forum του odigein.com είναι ένας χώρος ελεύθερης, αλλά όχι ανεξέλεγκτης, ανταλλαγής απόψεων και πληροφοριών μεταξύ των μελών του, σχετικά με την αυτοκίνηση και τα συναφή με αυτήν θέματα και προβλήματα. Ενθαρρύνει τη συμμετοχή, τον εποικοδομητικό διάλογο και την καλοπροαίρετη κριτική, όταν αυτά εκφράζονται με ευπρεπή και πολιτισμένο τρόπο.

Υπέρτατοι αρμοστές στο forum είναι οι διαχειριστές του. Οι διαχειριστές έχουν το δικαίωμα να ενεργοποιούν να διαγράφουν και να διαχειρίζονται τους λογαριασμούς των μελών όπως θεωρούν ορθό προκειμένου να διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του forum. Οι αποφάσεις τους άμεσα εκτελεστέες, είναι τελεσίδικες και δεν επιδέχονται συζήτησης.

Δικαίωμα συμμετοχής και πρόσβασης στις συζητήσεις του forum του odigein.com έχει κάποιος/α ως:

Απλός Επισκέπτης
Δεν απαιτείται καμία ενέργεια από πλευράς του "Επισκέπτη". Η χρήση όμως του forum περιορίζεται σε απλή ανάγνωση των συζητήσεων.

Κανονικό Μέλος
Για τη ενεργή συμμετοχή κάποιου ως μέλος στο forum του odigein.com, είναι απαραίτητη η χορήγηση και η χρήση κατάλληλου ψευδωνύμου (username) και συνθηματικού (password). Προϋποθέσεις για τη χορήγηση ψευδωνύμου είναι ο/η αιτών/ούσα:

α) Να είναι φυσικό πρόσωπο, ηλικίας άνω των 13 ετών.

β) Να αποδεχθεί τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας του forum και κάθε μελλοντική αναθεώρηση.

γ) Να ταυτοποιηθεί από υπαρκτό και μοναδικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Απαγορεύεται ρητά το ίδιο φυσικό πρόσωπο να διαθέτει περισσότερα από ένα ψευδώνυμα. Σε αντίθετη περίπτωση το forum δικαιούται να τον/την διαγράψει.

Διαγραφή Μέλους
Αν κάποιο μέλος επιθυμεί να εγκαταλείψει το odigein.com δεν έχει παρά να αποχωρήσει από τις ενεργές συζητήσεις. Επειδή όμως το odigein.com αφήνει τα μέλη του, να εκφράζουν ελεύθερα την γνώμη τους, σε κάθε θέμα, για λόγους ασφάλειας, οι δημοσιεύσεις καθώς και τα στοιχεία των μελών που τις συνέταξαν δεν διαγράφονται.

Κατάσταση Ελεγχόμενων Δημοσιεύσεων
Ως Κατάσταση Ελεγχόμενων Δημοσιεύσεων ορίζεται η κατάσταση κατά την οποία οι δημοσιεύσεις πριν εμφανιστούν στο forum ελέγχονται ως προς το περιεχόμενο τους από τους διαχειριστές.

Στο forum του odigein.com εν γένει δεν επιτρέπεται:

α) Η παραβίαση των δικαιωμάτων αντιγραφής οποιουδήποτε υλικού φέρει τέτοια δικαιώματα.
β) H αντιγραφή υλικού άλλων ιστοσελίδων ή εντύπων χωρίς αναφορά της πηγής.
γ) Η προσωπική επίθεση προς άλλα μέλη του forum.
δ) Η χρήση απρεπών, προσβλητικών και υβριστικών εκφράσεων καθώς και τα προκλητικά ή προσβλητικά υπονοούμενα καθ΄ οιουδήποτε.
ε) Η ατεκμηρίωτη καταγγελία καθ΄οιουδήποτε φυσικού ή άλλου προσώπου.
στ) Η ανακοίνωση ψευδούς γεγονότος και των συνεπειών αυτού.
ζ) Η δημοσίευση άσεμνου υλικού και εν γένει η μη τήρηση των νόμων του Ελληνικού Κράτους.
η) Η προτροπή σε παράνομες ενέργειες ή η παρουσίασή τους ως νομίμων.
θ) Η εμπορική ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευση ή αναδημοσίευση του υλικού του odigein.com χωρίς την προγενέστερη έγγραφη άδεια του odigein.com
ι) Η εσκεμμένη διαφήμιση εταιρειών, εμπορικών προϊόντων και υπηρεσιών κάθε είδους, με καταφανή σκοπό την άμεση προώθησή τους, χωρίς την έγγραφη άδεια του odigein.com.
ια) Η προπαγάνδα υπέρ οιουδήποτε πολιτικού κόμματος.
ιβ) Η οποιαδήποτε αναφορά σε τρόπους αποφυγής/παραπλάνησης των αλκοτέστ και των τοποθεσιών στις οποίες αυτά διενεργούνται.

Παρατηρήσεις

Οι απόψεις που δημοσιεύονται στο forum του odigein.com, είναι προσωπικές και εκφράζουν αποκλειστικά και μόνο τα μέλη που τις διατυπώνουν. Το forum του odigein.com δεν φέρει καμία ευθύνη για τις απόψεις που δημοσιεύονται, ούτε για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, καθόσον αυτές δεσμεύουν αποκλειστικά το συγγραφέα τους.

Ειδικότερα σε θέματα που αφορούν νομικές συμβουλές ή ερμηνείες νόμων και δικαστικών αποφάσεων το forum του odigein.com δεν φέρει καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα της χρήσης αυτών. Το forum του odigein.com σε καμία περίπτωση δεν είναι νομικός σύμβουλος ούτε θέλει να υποκαταστήσει τους εν γένει νομικούς συμβούλους και δικηγόρους.

Το odigein.com δύναται να αλλάζει τον παρόντα κανονισμό χωρίς προειδοποίηση όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο για την εύνομη λειτουργία του.

Τέλος στο forum του odigein.com επίσης δεν επιτρέπεται η χρήση λατινικών χαρακτήρων (greeklish) σε Ελληνικό κείμενο.

odigein.com

Απάντηση

Επιστροφή σε “Κανονισμοί λειτουργίας...”