Περί Συντονιστών...

Περιέχει το σύνολο των κανονισμών και διατάξεων, που διέπουν τη λειτουργία του forum και του site.
Απάντηση
odigein.com
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 150
Εγγραφή: 07 Νοέμ 2008, 17:06

Περί Συντονιστών...

Δημοσίευση από odigein.com » 06 Ιούλ 2010, 17:24

Περί Συντονιστών...

Οι συντονιστές σε περίπτωση τεκμηριωμένης διαπίστωσης παρεκκλίσεως ή μη συμμόρφωσης χρηστών με τον κανονισμό λειτουργίας και χρήσης του forum, υποχρεούνται να επέμβουν και είναι στη διακριτική τους ευχέρεια και την απόλυτη κρίση τους να λάβουν τα όποια μέτρα θεωρηθούν απαραίτητα, για την επαναφορά του forum στην ομαλή λειτουργία.

Ειδικότερα, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τον κανονισμό λειτουργίας και χρήσης του forum, οι συντονιστές δύνανται:

α) Να κάνουν συστάσεις στους χρήστες δημόσια ή με προσωπικά μηνύματα.
β) Να διορθώσουν μηνύματα και θέματα τα οποία παραβιάζουν του κανόνες λειτουργίας και χρήσης.
γ) Να κλειδώσουν θέματα καθιστώντας τα μη προσβάσιμα για αλλαγές και νέες δημοσιεύσεις.
δ) Να διαγράψουν μηνύματα ή θέματα τα οποία παραβιάζουν τους κανόνες λειτουργίας και χρήσης του forum.
ε) Να προειδοποιήσουν και σε δεύτερη φάση, σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του χρήστη με του κανόνες λειτουργίας και χρήσης του forum, να απαγορεύσουν προσωρινά την πρόσβαση του στις συζητήσεις του forum.

Οι συντονιστές επίσης για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του forum έχουν δικαίωμα κατά την κρίση τους να:

α) Να μεταφέρουν συζητήσεις σε άλλες θεματικές ενότητες καταλληλότερες για την δημοσίευση αυτών.
β) Να συγχωνεύουν και να διασπούν συζητήσεις όπου αυτό θεωρηθεί απαραίτητο.

Οι συντονιστές μπορούν να εφαρμόσουν περισσότερες της μίας των ανωτέρω ενεργειών, ενημερώνοντας δημόσια για τον λόγο αυτής τους της αποφάσεως.

Στην εξάσκηση των καθηκόντων τους πρέπει:

α) Να αντιμετωπίζουν ισότιμα και αντικειμενικά όλες τις δημοσιεύσεις και όλους τους χρήστες του forum.
β) Να παρεμβαίνουν μόνο όταν αυτό είναι επιβεβλημένο, και παραβιάζονται οι κανόνες λειτουργίας και χρήσης του forum.
γ) Να αιτιολογούν δημοσίως, επαρκώς και σαφώς τους λόγους για τους οποίους προέβησαν στην εφαρμογή των εκάστοτε διορθωτικών και αποτρεπτικών ενεργειών.
δ) Να συμμορφώνονται και οι ίδιοι με τους κανόνες λειτουργίας και χρήσης του forum.

Τα ανωτέρω δικαιώματα και υποχρεώσεις, απορρέουν από τον σκοπό ύπαρξής των συντονιστών, ο οποίος είναι, η παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας των συζητήσεων και της εφαρμογής των κανόνων συζήτησης από τους χρήστες και τους συμμετέχοντες στις συζητήσεις. Τα δικαιώματα αυτά είναι τελικά και δεν επιδέχονται συζητήσεως.

odigein.com

Απάντηση

Επιστροφή σε “Κανονισμοί λειτουργίας...”