Κατάληψη πεζοδρομίου

Χώρος ανοικτών συζητήσεων για όσους δεν οδηγούν ή έχουν σχέση με αυτούς...
Άβαταρ μέλους
UltiMo_
Δημοσιεύσεις: 4646
Εγγραφή: 27 Ιούλ 2010, 09:46
Τοποθεσία: Βόλος

Κατάληψη πεζοδρομίου

Δημοσίευση από UltiMo_ » 28 Σεπ 2012, 23:26

Μηχανουργείο στο δρόμο.

Εικόνα
When life throws you curves, aim for the apex
ὓβρις -> ἂτη -> νέμεσις -> τίσις

Άβαταρ μέλους
UltiMo_
Δημοσιεύσεις: 4646
Εγγραφή: 27 Ιούλ 2010, 09:46
Τοποθεσία: Βόλος

Re: Κατάληψη πεζοδρομίου

Δημοσίευση από UltiMo_ » 28 Σεπ 2012, 23:26

Άρθρo 48 Kατάληψη τμήματoς oδoύ και πεζόδρoμoυ

1. H πρoσωρινή ή διαρκής κατάληψη τμήματoς τoυ oδoστρώματoς με εγκαταστάσεις ή εμπόδια απαγoρεύεται, ιδιαίτερα αν με αυτά παρεμπoδίζεται η κυκλoφoρία, η επιτρεπόμενη στάση ή στάθμευση oχημάτων ή περιoρίζεται η oρατότητα αυτών πoυ χρησιμoπoιoύν τις oδoύς.

2. Kατ’ εξαίρεση της διάταξης της πρoηγoύμενης παραγράφoυ, μπoρεί να επιτραπεί σε έκτακτες περιπτώσεις ή ζώνες μικρής κυκλοφορίας εντός κατοικημένων περιοχών, αν υπάρχει αρκετός χώρoς γι’ αυτό, η κατάληψη τμήματoς oδoύ με πρoσωρινές εγκαταστάσεις ή εμπόδια ύστερα από άδεια των Δημoτικών ή Koινoτικών Aρχών μετά γνώμη των αρμόδιων Aστυνoμικών Aρχών.

3. Aυτoί πoυ ανεγείρoυν oικoδoμές μέσα σε κατoικημένες περιoχές ή εκτελoύν άλλα έργα και καταλαμβάνoυν oλόκληρo τo πεζoδρόμιo μπρoστά από την oικoδoμή ή τo έργo, υπoχρεoύνται να κατασκευάσoυν πρόσθετo πεζoδρόμιo ή να πάρoυν άλλα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Mε απόφαση τoυ Yπoυργoύ Περιβάλλoντoς, Χωρoταξίας και Δημόσιων Έργων καθoρίζoνται oι λεπτoμέρειες για την εφαρμoγή της διάταξης αυτής.

4. Όταν επιτρέπεται, όπως πιo πάνω, η κατάληψη τμήματoς oδoύ πρέπει αυτό να επισημαίνεται υπoχρεωτικά από αυτόν πoυ τo κατέλαβε κατά τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 9 τoυ παρόντoς Kώδικα.

5. H κατάληψη επιφάνειας πεζόδρoμoυ για oπoιαδήπoτε άλλη χρήση, εκτός γι’ αυτήν πoυ έχει κατασκευαστεί, απαγoρεύεται, εφόσoν παρεμπoδίζεται η κυκλoφoρία των πεζών, ως και η είσoδoς - έξoδoς oχημάτων άμεσης ανάγκης ή εξυπηρέτησης των παρoδίων.

6. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο τετρακοσίων (400,00) ευρώ.
When life throws you curves, aim for the apex
ὓβρις -> ἂτη -> νέμεσις -> τίσις

thanos
Δημοσιεύσεις: 667
Εγγραφή: 15 Ιούλ 2010, 21:28

Re: Κατάληψη πεζοδρομίου

Δημοσίευση από thanos » 29 Σεπ 2012, 05:01

6. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με
διοικητικό πρόστιμο τετρακοσίων (400,00) ευρώ.
αν η αγαπημένη μας Τροχαία εφήρμοζε αυστηρά την διάταξη αυτή κυρίως και βεβαίωνε αυτό το πρόστιμο,νομίζω οτι η κατάσταση στις πόλεις μας θα ήταν πολύ καλύτερη, συν οτι τα ταμεία θα γέμιζαν με ουκ ολίγα φράγκα, αν και στην εποχή που διανύουμε χλωμό το βλέπω...
οπως και να έχει, θα βρίσκονταν αρκετοί με βεβαιωμένο χρέος στην εφορία,

αν διαδίδονταν οτι η αστυνομία εχει γίνει αυστηρή σε αυτό το θέμα, πολλοί θα το ξανασκέφτονταν να κάνουν ο,τι ζαμανφουτίστικο κάνουν

πεδίο λαμπρό για δράση της ελληνικής αστυνομίας, αλλά που όρεξη για τέτοιο πράγμα!

Άβαταρ μέλους
Haridimos
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 4472
Εγγραφή: 05 Νοέμ 2008, 16:47

Re: Κατάληψη πεζοδρομίου

Δημοσίευση από Haridimos » 30 Σεπ 2012, 00:00

Ἀν ἠ παραπάνω κατάληψις ἦταν προσωρινὴ (διήρκησε ἕνα πρωινὸ) τότε δὲν μοῦ φαίνεται ἐνοχλητική.

Τὸ κακὸ ὅμως εἶναι ὄτι πολλοὶ νομίζουν ὄτι ἠ γειτονιὰ τοὺς ἀνήκει.
οὐαὶ ὅταν καλῶς ὑμᾶς εἴπωσι πάντες οἱ ἄνθρωποι
Αλλοίμονον, όταν σας επαινέσουν όλοι οι άνθρωποι

Άβαταρ μέλους
UltiMo_
Δημοσιεύσεις: 4646
Εγγραφή: 27 Ιούλ 2010, 09:46
Τοποθεσία: Βόλος

Re: Κατάληψη πεζοδρομίου

Δημοσίευση από UltiMo_ » 30 Σεπ 2012, 03:01

η κατάληψη αυτή είναι μονιμότατη αφου ο τύπος το έχει κάνει μηχανουργίο το πεζοδρόμιο. Η ηλεκτροκόληση και ο τροχός είναι μόνιμα εκεί
When life throws you curves, aim for the apex
ὓβρις -> ἂτη -> νέμεσις -> τίσις

Άβαταρ μέλους
MacPap
Δημοσιεύσεις: 6276
Εγγραφή: 08 Ιούλ 2010, 03:00

Re: Κατάληψη πεζοδρομίου

Δημοσίευση από MacPap » 30 Σεπ 2012, 03:37

Ο athanatos τα εχει με έναν αντίστοιχο που καταλαμβάνει 40 μέτρα με μηχανάκια...
Καλός οδηγός σημαίνει απαραίτητα τήρηση του ΚΟΚ.
Ένα νεκρό χωριό από τροχαία, το χρόνο, φτάνει! Δεν χρειάζονται άλλες μελέτες.
Αν ξέρεις το σωστό και παρ'όλα αυτά πράττεις το λάθος, ή αναίσθητος είσαι ή βλάκας.

Άβαταρ μέλους
athanatos
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 1264
Εγγραφή: 05 Νοέμ 2008, 17:36

Re: Κατάληψη πεζοδρομίου

Δημοσίευση από athanatos » 30 Σεπ 2012, 17:34

Ναι. Ο τύπος έχει όλο το μαγαζί στο πεζοδρόμιο και στον δρόμο. Στα δεξιά της φωτογραφίας μετά την στάση των λεωφορείων και για 40 μέτρα περίπου.
Αν ο Δήμος δεν ενδιαφέρεται...

Εικόνα
Σ’ όλους τους τόπους κι αν γυρνώ μόνον ετούτον αγαπώ !
Οδυσσέας Ελύτης

Άβαταρ μέλους
athanatos
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 1264
Εγγραφή: 05 Νοέμ 2008, 17:36

Re: Κατάληψη πεζοδρομίου

Δημοσίευση από athanatos » 30 Σεπ 2012, 17:39

Πάντως στην πρώτη φωτογραφία του θέματος, φαίνεται σαν να κάνουν εκεί επί τόπου την δουλειά. Πράγμα που δεν το θεωρό κακό. Είναι για λίγες ώρες.
Αλλά αν έχει εκεί δίπλα το σιδεράδικο και δουλεύει έξω, ε τι να πω.
Σ’ όλους τους τόπους κι αν γυρνώ μόνον ετούτον αγαπώ !
Οδυσσέας Ελύτης

Άβαταρ μέλους
UltiMo_
Δημοσιεύσεις: 4646
Εγγραφή: 27 Ιούλ 2010, 09:46
Τοποθεσία: Βόλος

Re: Κατάληψη πεζοδρομίου

Δημοσίευση από UltiMo_ » 30 Σεπ 2012, 22:38

Το μαγαζί είναι το επιπλάδικο που βλέπεις απο πίσω. Ξαφνικά όμως φέτος, αποφάσισε να αγοράσει μια ηλεκτροκόλληση και να το παίξει και σιδεράς. Δεν είναι για λίγες ώρες, είναι για όλη τη μέρα. Αλλα είναι και ΚΑΘΕ μέρα

Και εκτός απο το πεζοδρόμιο, κάνει και φασαρία μέσα στο δρόμο και πετάει σπίθες με το τροχό πάνω στα αυτοκίνητα
When life throws you curves, aim for the apex
ὓβρις -> ἂτη -> νέμεσις -> τίσις

Άβαταρ μέλους
erling
Δημοσιεύσεις: 1880
Εγγραφή: 03 Αύγ 2010, 09:54

Re: Κατάληψη πεζοδρομίου

Δημοσίευση από erling » 01 Οκτ 2012, 10:25

Και οι πεζοί κάνουν βόλτες?? Ή μέσα από τα ρινίσματα και τις σπίθες...
Αχ Ελλάδα.....
Εικόνα - Το blog μου
"Αφού αυτό που θα μου πεις δεν είναι ούτε αλήθεια, ούτε καλό ούτε χρήσιμο, γιατί θα πρέπει να το ακούσω?"

Απάντηση

Επιστροφή σε “Δεν οδηγώ...”