Και τι κουτί, κουτί... τώρα και η οδήγηση καινούργια σε κουτί...

Ο χώρος εκτόνωσης των οδηγών και μή...