Ο δρόμος είχε την δική του Ιστορία...

Η Ενότητα αυτή είναι αφιερωμένη σε αυτούς που κινούνται στο δρόμο...