Ιστορικά αυτοκίνητα

Ενημερώστε μας για τα τελευταία νέα που ακούσατε...
Απάντηση
Άβαταρ μέλους
Johnny
Δημοσιεύσεις: 3051
Εγγραφή: 14 Ιούλ 2010, 20:23
Τοποθεσία: Μεταμόρφωση - Αττικής (Κουκου city)

Ιστορικά αυτοκίνητα

Δημοσίευση από Johnny »

Ιστορικά αυτοκίνητα: Οι προϋποθέσεις κυκλοφορίας τους – Τα πρόστιμα που προβλέπονται

Εικόνα


Με το νέο νομοσχέδιο “Οδηγώντας με ασφάλεια”, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έθεσε νέες ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία των ιστορικών οχημάτων. Δείτε τι ισχύει από τα τέλη της προηγούμενης χρονιάς.

Οι νέες ρυθμίσεις στην ταξινόμηση και κυκλοφορία των οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, έχουν ως στόχο την προαγωγή του ρόλου τους ως μέρος της εθνικής και παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και την ανάδειξη της ιστορικής και αισθητικής αξίας τους. Ο «Φορέας χαρακτηρισμού οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος» υποδεικνύεται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Α.), τη Διεθνή Ομοσπονδία Μοτοσικλέτας (Δ.Ο.Μ.), τη Διεθνή Ομοσπονδία Παλαιών Οχημάτων (Δ.Ο.Π.Ο.) και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Ο συγκεκριμένος Φορέας είναι αρμόδιος για να χαρακτηρίζει ένα όχημα “ιστορικού ενδιαφέροντος”, να εκδίδει και να χορηγεί τη “Βεβαίωση χαρακτηρισμού οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος”, καθώς και το “Πιστοποιητικό συμμόρφωσης οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος”.

Ποιο όμως όχημα μπορεί να λάβει χαρακτηριστισμό “Όχημα ιστορικού ενδιαφέροντος”; Κάθε όχημα που έχει ηλικία 30 τουλάχιστον ετών από το έτος κατασκευής του, ο τύπος του δεν κατασκευάζεται πλέον, από ιστορικής απόψεως συντηρείται και διατηρείται στην αρχική του κατάσταση, δεν έχει υποστεί ουσιαστική αλλαγή στα τεχνικά χαρακτηριστικά των κατασκευαστικών του στοιχείων και πληροί το σύνολο των νομικών προϋποθέσεων και τεχνικών προδιαγραφών των διεθνών κανονισμών που θέτουν η Δ.Ο.Α., η Δ.Ο.Μ., η Δ.Ο.Π.Ο. και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Για τη δημόσια κυκλοφορία των οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος χορηγείται άδεια κυκλοφορίας, σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 90 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Από την υποχρέωση απόκτησης των κρατικών στοιχείων κυκλοφορίας, εξαιρούνται τα μηχανοκίνητα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος, τα οποία δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για την μεταφορά επιβατών και τυγχάνουν υψηλής ιστορικής και πολιτιστικής αξίας.

Αρμόδιες για την καταχώριση των οχημάτων ως ιστορικού ενδιαφέροντος στο Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τη χορήγηση των στοιχείων (άδεια και πινακίδες) κυκλοφορίας ιστορικού ενδιαφέροντος, είναι οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της Χώρας.ΕικόναΣτα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος που είναι ήδη χαρακτηρισμένα ως τέτοια, χορηγείται άδεια κυκλοφορίας με διάρκεια ισχύος 2 έτη από την ημερομηνία έκδοσης αυτής. Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων οφείλουν εγκαίρως, πριν από την λήξη ισχύος της άδειας κυκλοφορίας, να εφοδιαστούν από τους φορείς χαρακτηρισμού οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος με το πιστοποιητικό συμμόρφωσης της και να το προσκομίσουν στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας που χορήγησε τα στοιχεία κυκλοφορίας, προκειμένου να τους χορηγηθεί νέο έντυπο άδειας κυκλοφορίας με διάρκεια ισχύος 5 ετών και ημερομηνία λήξης που συμπίπτει με την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού συμμόρφωσης.

Όλα τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος, αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες, υποχρεούνται σε ετήσιο τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ). Από την συγκεκριμένη υποχρέωση εξαιρούνται τα μηχανοκίνητα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος, τα οποία δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για την μεταφορά επιβατών.

Επιπλέον, για την κυκλοφορία επιβατικού αυτοκινήτου ιστορικού ενδιαφέροντος με κυβισμό έως και 999 κ.εκ. καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ύψους 50 ευρώ, για αυτά με κυβισμό από 1.000 κ.εκ. έως και 1.999 κ.εκ. 100 ευρώ, ενώ με κυβισμό άνω των 2.000 κ.εκ. καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας 200 ευρώ.

Για τις μοτοσυκλέτες ιστορικού ενδιαφέροντος με κυβισμό έως 250 κ.εκ. καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος 25 ευρώ και για αυτές με κυβισμό άνω των 250 κ.εκ. 50 ευρώ. Για τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος άνω των 45 ετών, καθώς και λεωφορεία ιστορικού ενδιαφέροντος ή αυτά που δεν έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί για την μεταφορά επιβατών, υπάρχει απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας.

Νέες ρυθμίσεις συναντάμε και στους όρους κυκλοφορίας των οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος. Πιο συγκεκριμένα, επιτρέπεται η κυκλοφορία στα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος, για τα οποία έχουν χορηγηθεί στοιχεία κυκλοφορίας οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος, μετέχουν στη δημόσια κυκλοφορία με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στον Κ.Ο.Κ., περί υποχρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτων για κάθε οδικό όχημα, και επιτρέπεται να κυκλοφορούν εντός του πράσινου δακτυλίου.

Πέρα από τα κλασικά πρόστιμα που ισχύουν για όλους τους οδηγούς από τον Κ.Ο.Κ., οι πιο εξειδικευμένες κυρώσεις και τα διοικητικά πρόστιμα έχουν ως εξής:

Σε περίπτωση δημόσιας κυκλοφορίας οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος για το οποίο έχει εκδοθεί πλαστή βεβαίωση χαρακτηρισμού οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος ή πλαστό πιστοποιητικό συμμόρφωσης οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος, αφαιρούνται οριστικά τα στοιχεία κυκλοφορίας.

Ακόμα, εάν διαπιστωθεί απόκλιση μεταξύ της πραγματικής ή νομικής κατάστασης του οχήματος και της πιστοποιούμενης αποτύπωσης στη βεβαίωση χαρακτηρισμού οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος και το πιστοποιητικό συμμόρφωσης οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος, αφαιρούνται τα στοιχεία κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα ενός έτους, ενώ εάν δεν φέρει ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ και αφαιρούνται τα στοιχεία κυκλοφορίας για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης προσκόμισης στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας του πιστοποιητικού συμμόρφωσης για την έκδοση του νέου εντύπου άδειας κυκλοφορίας καταβάλλεται ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 300 ευρώ υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Τέλος, ως όργανα ελέγχου των ως άνω παραβάσεων και επιβολής των σχετικών διοικητικών προστίμων και διοικητικών κυρώσεων ορίζονται: η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, οι Λιμενικές Αρχές, οι Αστυνομικές Αρχές, τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου και τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου Δήμων Παραμεθόριων Περιοχών.
Πηγή:carandmotor.gr


Η ανθρωπότητα δεν έχει προχωρήσει ούτε ένα βήμα μπροστά, από την στιγμή που υπάρχει έστω και ένα παιδί που υποφέρει.
Άλμπερτ Αϊνστάιν
Εικόνα
Άβαταρ μέλους
Johnny
Δημοσιεύσεις: 3051
Εγγραφή: 14 Ιούλ 2010, 20:23
Τοποθεσία: Μεταμόρφωση - Αττικής (Κουκου city)

Re: Ιστορικά αυτοκίνητα

Δημοσίευση από Johnny »

ΚΤΕΟ και τέλη κυκλοφορίας στα ιστορικά οχήματα


Ολοκληρώθηκε το θεσμικό πλαίσιο για τον χαρακτηρισμό των οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες, με την έκδοση δύο Υπουργικών Αποφάσεων και αφορούν, η πρώτη στη διαδικασία χορήγησης των στοιχείων κυκλοφορίας αυτών των οχημάτων και η δεύτερη, στη διαδικασία διενέργειας του περιοδικού τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ).

Τέλη κυκλοφορίας

*Για την κυκλοφορία επιβατηγού αυτοκινήτου ιστορικού ενδιαφέροντος με κυβισμό έως και 999 κ. εκ. καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος ύψους 50 ευρώ.
*Για την κυκλοφορία επιβατηγού αυτοκινήτου ιστορικού ενδιαφέροντος με κυβισμό από 1000 κ.εκ. έως και 1999 κ. εκ. καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος ύψους 100 ευρώ.
*Για την κυκλοφορία επιβατηγού αυτοκινήτου ιστορικού ενδιαφέροντος με κυβισμό άνω των 2000 κ. εκ καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος ύψους 200 ευρώ.
*Για την κυκλοφορία μοτοσυκλέτας ιστορικού ενδιαφέροντος με κυβισμό έως 250 κ.εκ. καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος ύψους 25 ευρώ.
*Για την κυκλοφορία μοτοσυκλέτας ιστορικού ενδιαφέροντος με κυβισμό άνω των 250 κ.εκ. καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος ύψους 50 ευρώ
*Οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος άνω των 45 ετών, καθώς και φορτηγά και λεωφορεία απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας.
*Οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος ειδικού τύπου, όπως, πυροσβεστικά και στρατιωτικά, επίσης απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας.

Χαρακτηρισμός ιστορικού οχήματος

Ως “όχημα ιστορικού ενδιαφέροντος” ορίζεται κάθε όχημα που έχει ηλικία 30 τουλάχιστον ετών από το έτος κατασκευής του, ο ειδικός τύπος του δεν κατασκευάζεται πλέον, από ιστορικής απόψεως συντηρείται και διατηρείται στην αρχική του κατάσταση, δεν έχει υποστεί ουσιαστική αλλαγή στα τεχνικά χαρακτηριστικά των κατασκευαστικών του στοιχείων και πληροί το σύνολο των νομικών προϋποθέσεων και τεχνικών προδιαγραφών των διεθνών κανονισμών που θέτουν η Δ.Ο.Α. (Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου), η Δ.Ο.Μ. (Διεθνής Ομοσπονδία Μοτοσικλέτας), η Δ.Ο.Π.Ο. (Διεθνής Ομοσπονδία Παλαιών Οχημάτων), αλλά και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κατά περίπτωση, και χαρακτηρίζεται ως τέτοιο από τον φορέα χαρακτηρισμού οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος.

Όσον αφορά στον χαρακτηρισμό των οχημάτων, η σχετική υπουργική απόφαση προβλέπει ότι ορίζονται ως αρμόδιοι φορείς η Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (Ο.Μ.Α.Ε.), η Αθλητική Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδος (Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.) και η Ελληνική Ομοσπονδία Φίλων Παλαιού Αυτοκινήτου και Μοτοσυκλέτας (Ε.Ο.ΦΙΛ.Π.Α.), οι οποίες υποδείχθηκαν από τις παραπάνω Διεθνείς Ομοσπονδίες.

Σχετική βεβαίωση χορηγείται αποκλειστικά από φορείς που υποδεικνύονται ή/και εκπροσωπούν νόμιμα στην Ελλάδα τη Δ.Ο.Α. ή τη Δ.Ο.Μ. ή τη Δ.Ο.Π.Ο. για οχήματα τουλάχιστον 30 ετών. Οι άνω φορείς χορηγούν κάθε 5 χρόνια πιστοποιητικό συμμόρφωσης οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος.

Τι χρειάζεται

Αναφορικά με τη διαδικασία χορήγησης στοιχείων κυκλοφορίας, ο ιδιοκτήτης του οχήματος υποβάλλει αίτηση σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας συνοδευόμενη:

*Βεβαίωση χαρακτηρισμού του οχήματος ως ιστορικού οχήματος, η οποία χορηγείται από τους παραπάνω φορείς
*Δελτίο τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) του οχήματος
*Αποδεικτικό σχετικά με τη διαγραφή από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
*Αποδεικτικό καταβολής τέλους αδείας

Με βάση τις αποφάσεις αυτές, χορηγούνται για πρώτη φορά από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών πινακίδες κυκλοφορίας ιστορικών οχημάτων, τα οποία θα καταγράφονται, πλέον, στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου και αντικαθίσταται το ισχύον πλαίσιο χορήγησης στοιχείων κυκλοφορίας από ιδιωτικούς φορείς.

Πινακίδες

Στον αιτούντα χορηγείται έντυπο άδειας κυκλοφορίας και ζεύγος πινακίδων οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, οι οποίες θα έχουν άσπρο φόντο και μπλε στοιχεία, με δύο γράμματα “ΙΟ” και ακολούθως, αρίθμηση με έναν πενταψήφιο αριθμό, βάσει των ταξινομήσεων. Στις μοτοσικλέτες, η αρίθμηση των πινακίδων αποτελείται από το γράμμα “Ι” και έναν τετραψήφιο αριθμό.

Στη σχετική απόφαση, προβλέπεται επίσης, διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας στα ήδη κυκλοφορούντα, ιστορικού ενδιαφέροντος, οχήματα.

ΚΤΕΟ

Όσον αφορά στον τεχνικό έλεγχο, στη σχετική υπουργική απόφαση προβλέπεται ότι τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος όλων των κατηγοριών υπόκεινται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) της χώρας, για πρώτη φορά πριν την αρχική ταξινόμηση του οχήματος.

Κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος

Κυκλοφορούν με τους όρους και προϋποθέσεις των άρθρων 88 και 90 του Κ.Ο.Κ., ασφαλίζονται υποχρεωτικά και επιτρέπεται να κυκλοφορούν στον μικρό δακτύλιο. Καταβάλλονται Τέλη Κυκλοφορίας, με εξαίρεση τα οχήματα άνω των 45 ετών.

Πρόστιμα και κυρώσεις

Για παραβάσεις του ΚΟΚ επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον ΚΟΚ κυρώσεις, ενώ για παραβάσεις του παρόντος νόμου επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 500 – 5.000 ευρώ στους Φορείς (εκπρόσωποι ή υποδεικνυόμενοι από ΔΟΑ, ΔΟΜ, ΔΟΠΟ) και στους ιδιοκτήτες των οχημάτων και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας για 6 μήνες.

Μεταβατικό στάδιο έως την εφαρμογή του νέου πλαισίου

Όσα οχήματα έχουν χαρακτηριστεί και πληρούν τις προϋποθέσεις του νέου πλαισίου, διατηρούν τον χαρακτηρισμό τους, εφόσον είναι 30 ετών την ημερομηνία αίτησης χορήγησης στοιχείων κυκλοφορίας. Όσα ιστορικά οχήματα δεν έχουν λάβει στοιχεία κυκλοφορίας 18 μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου, απαγορεύεται να κυκλοφορούν.
Πηγή:Κυριάκος Πηλίδης-autoblog.gr
Η ανθρωπότητα δεν έχει προχωρήσει ούτε ένα βήμα μπροστά, από την στιγμή που υπάρχει έστω και ένα παιδί που υποφέρει.
Άλμπερτ Αϊνστάιν
Εικόνα
Άβαταρ μέλους
Johnny
Δημοσιεύσεις: 3051
Εγγραφή: 14 Ιούλ 2010, 20:23
Τοποθεσία: Μεταμόρφωση - Αττικής (Κουκου city)

Re: Ιστορικά αυτοκίνητα

Δημοσίευση από Johnny »

Από ΚΤΕΟ κάθε χρόνο οι αντίκες! – Όλη η διαδικασία


Κάθε χρόνο θα επισκέπτονται τα ΚΤΕΟ οι ιδιοκτήτες οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος σύμφωνα όσα έχει αποφασίσει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε σχετική νομοθεσία. Ωστόσο πρόσφατα το Υπουργείο όρισε τον τρόπο αλλά και την διαδικασία των τεχνικών ελέγχων στις αντίκες ώστε να μην δημιουργούνται παρερμηνείες και προβλήματα κατά τον τεχνικό έλεγχο των συγκεκριμένων οχημάτων.

Σύμφωνα με την υπουργική Απόφαση ο έλεγχος των ιστορικών οχημάτων είναι παρόμοιος με εκείνον που πραγματοποιείται σε κανονικά οχήματα αλλά οι αντίκες δεν ελέγχονται για τις «Εκπομπές καυσαερίων» αλλά και για την «Ρύπανση περιβάλλοντος».

Ειδικότερα η Απόφαση αναγράφει χαρακτηριστικά ότι: «Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των στοιχείων και της διαδικασίας διενέργειας του τεχνικού ελέγχου των οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος και της καταγραφής των αποτελεσμάτων του ελέγχου.

2.Ο τεχνικός έλεγχος που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται στα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος που δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για τη μεταφορά επιβατών και τυγχάνουν υψηλής ιστορικής και πολιτιστικής αξίας.

Άρθρο 2

Ορισμοί


Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης νοούνται ως:

α. «Όχημα ιστορικού ενδιαφέροντος»: Κάθε όχημα που έχει ηλικία τριάντα (30) τουλάχιστον ετών από το έτος κατασκευής του, ο ειδικός τύπος του δεν κατασκευάζεται πλέον, από ιστορικής απόψεως συντηρείται και διατηρείται στην αρχική του κατάσταση, δεν έχει υποστεί ουσιαστική αλλαγή στα τεχνικά χαρακτηριστικά των κατασκευαστικών του στοιχείων και πληροί το σύνολο των νομικών προϋποθέσεων και τεχνικών προδιαγραφών των διεθνών κανονισμών που θέτουν η Δ.Ο.Α. (Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου), η Δ.Ο.Μ. (Διεθνής Ομοσπονδία Μοτοσικλέτας), η Δ.Ο.Π.Ο. (Διεθνής Ομοσπονδία Παλαιών Οχημάτων) και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κατά περίπτωση, και χαρακτηρίζεται ως τέτοιο από τον φορέα χαρακτηρισμού οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος.

β. «Φορέας χαρακτηρισμού οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος»: Φορέας ο οποίος υποδεικνύεται από τη Δ.Ο.Α., τη Δ.Ο.Μ., τη Δ.Ο.Π.Ο. και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αρμόδιος για να χαρακτηρίζει οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος, να εκδίδει και να χορηγεί τη βεβαίωση χαρακτηρισμού καθώς και το πιστοποιητικό συμμόρφωσης οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος.

γ. «Βεβαίωση χαρακτηρισμού οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος»: Βεβαίωση που εκδίδεται και χορηγείται από τους φορείς χαρακτηρισμού οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος δια της οποίας χαρακτηρίζεται ένα όχημα ως ιστορικού ενδιαφέροντος.

Άρθρο 3

Ημερομηνία και συχνότητα τεχνικού ελέγχου


1.Τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος όλων των κατηγοριών υπόκεινται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) της χώρας. Ο έλεγχος διενεργείται πρώτη φορά πριν την αρχική ταξινόμηση του οχήματος και έκτοτε ετησίως.

2.Εξαιρούνται της ανωτέρω υποχρέωσης για περιοδικό τεχνικό έλεγχο τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε μικρά νησιά, υπό την προϋπόθεση ότι δεν λειτουργούν σε αυτά ΚΤΕΟ ή Κινητές Μονάδες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΜΤΕΟ). Η εξαίρεση αυτή παύει να ισχύει όταν τα εν λόγω οχήματα κυκλοφορούν σε περιοχές της χώρας στις οποίες εφαρμόζεται ο τεχνικός έλεγχος σε ΚΤΕΟ ή σε ΚΜΤΕΟ.

3.Κάτοχοι οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος τα οποία κυκλοφορούν αποκλειστικά σε περιοχές της χώρας όπου δεν εφαρμόζεται ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος, λόγω της μη λειτουργίας ΚΤΕΟ ή ΚΜΤΕΟ, με έδρα ή διεύθυνση κατοικίας τους σε περιοχή που εφαρμόζεται ο τεχνικός έλεγχος, δύνανται να αποφύγουν τις περί εκπροθέσμου συνέπειες του νόμου, εφόσον εκδοθεί νέα άδεια κυκλοφορίας με έδρα ή διεύθυνση κατοικίας τους την περιοχή αυτή. Η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες κάθε φορά κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 4

Δικαιολογητικά για τη διενέργεια του περιοδικού τεχνικού ελέγχου


Για τη διενέργεια του περιοδικού τεχνικού ελέγχου (αρχικού ή επανελέγχου) των οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος και την έκδοση του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) προσκομίζονται και επιδεικνύονται στο ΚΤΕΟ τα εξής στοιχεία:

1.Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος που είναι ταξινομημένο στη χώρα μας και είναι εφοδιασμένο με άδεια και πινακίδα (-ες) κυκλοφορίας ή σε περίπτωση κατάθεσής της ή παρακράτησής της ή αφαίρεσής της από Δημόσια Αρχή, φωτοαντίγραφο αυτής με την παρατήρηση «Ισχύει μόνο για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος από ΚΤΕΟ» και με σφραγίδα της υπηρεσίας. Ειδικά για τα επιβατηγά οχήματα και τις μοτοσικλέτες μπορεί να προσκομίζεται άδεια κυκλοφορίας με την παρατήρηση «ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ’ αρ. οικ. 19111/192/2019 (Β’ 1003) υπουργικής απόφασης. Είναι δυνατή η προσκόμιση προσωρινής άδειας κυκλοφορίας που έχει χορηγηθεί από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης, ενάριθμου αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ή μοτοσικλέτας που βρίσκεται σε κατάσταση ακινησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4254/2014 (Α’ 85) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις». Αντίστοιχα είναι δυνατή η προσκόμιση των στοιχείων (άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας) για δοκιμαστική κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσικλετών που χορηγούνται για τον σκοπό αυτό.

Κατά τον πρώτο τεχνικό έλεγχο πριν την ταξινόμηση του οχήματος ως ιστορικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4850/2021, αντί της άδειας κυκλοφορίας, επιδεικνύεται η βεβαίωση χαρακτηρισμού οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος, η οποία χορηγείται από τους φορείς χαρακτηρισμού οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση των παρ. 1 και 3 του άρθρου 39 του ν. 4850/2021.

2.Για ανάριθμο μεταχειρισμένο όχημα (πριν από την ταξινόμησή του για έκδοση πρώτης άδειας κυκλοφορίας στη χώρα μας) ο τίτλος κυριότητας του οχήματος ήτοι:

α. Το πιστοποιητικό ταξινόμησης Τελωνείου για μεταχειρισμένα εισαγωγής οχήματα και πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας της χώρας εισαγωγής τους ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αυτής, ή

β. Το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΟΔΔΥ) ή τα Τελωνεία, προκειμένου για εκποιούμενα από τους φορείς αυτούς οχήματα, ή

γ. Το πιστοποιητικό στρατιωτικής αρχής για οχήματα που εκποιούνται από τον Ελληνικό Στρατό.

δ. Είναι δυνατή και η προσκόμιση προσωρινής άδειας κυκλοφορίας για ανάριθμα αυτοκίνητα ή μοτοσικλέτες, εφόσον έχει χορηγηθεί τέτοια από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4254/2014 (Α’ 85) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».

Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο για την ολοκλήρωση του ελέγχου, υποβάλλεται και έντυπος κατάλογος του εργοστασίου κατασκευής.

3.Το παραστατικό ότι καταβλήθηκε το προβλεπόμενο από το νόμο τέλος για τη διενέργεια του περιοδικού τεχνικού ελέγχου, ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος (για Δημόσια ΚΤΕΟ), ή η απόδειξη ή το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (για Ιδιωτικά ΚΤΕΟ).

Εφόσον το όχημα προσκομίζεται εκπρόθεσμα για τεχνικό έλεγχο, επιδεικνύεται επιπλέον και το αποδεικτικό στοιχείο ότι καταβλήθηκε το προβλεπόμενο από το νόμο πρόσθετο ειδικό τέλος για τη διενέργεια εκπρόθεσμου ελέγχου (για Δημόσια και Ιδιωτικά ΚΤΕΟ).

Σε περίπτωση που τα προαναφερόμενα τέλη καταβάλλονται με ηλεκτρονικά παράβολα, πριν την έναρξη του τεχνικού ελέγχου του οχήματος θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η δέσμευση του παραβόλου.

4.Το ΔΤΕ του προηγούμενου τεχνικού ελέγχου, εφόσον το όχημα έχει τη σχετική υποχρέωση. Στην περίπτωση που δεν προσκομίζεται το ΔΤΕ, τότε τα στοιχεία του προηγούμενου ελέγχου αντλούνται από το Μηχανογραφικό Σύστημα (Μ.Σ.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

5.Η αστυνομική ταυτότητα του προσκομίζοντος το όχημα ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που εναλλακτικά μπορεί να γίνει αποδεκτό για την ταυτοπροσωπία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όπως διαβατήριο, άδεια οδήγησης, άδεια παραμονής κ.λπ.

6.Εκτός των δικαιολογητικών που επιδεικνύονται, πρέπει να υποβάλλονται στο ΚΤΕΟ και αντίγραφα των εξής δικαιολογητικών:

α. Η αίτηση του ενδιαφερόμενου μόνο στην περίπτωση που ζητείται η διενέργεια ελέγχου σε χρόνο συντομότερο του προβλεπόμενου, δηλαδή τρείς (3) εβδομάδες πριν από την ημερομηνία υποχρέωσης διενέργειας του ελέγχου.

β. Το ΔΤΕ του προηγούμενου τεχνικού ελέγχου μόνο στις εξής περιπτώσεις:

αα. όταν η εισαγωγή των στοιχείων προηγούμενου ελέγχου γίνεται από τον υπάλληλο στην περίπτωση αιτιολογημένης μη επικοινωνίας με το Μ.Σ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

ββ. όταν το ΔΤΕ που προσκομίζει ο πολίτης δεν συμφωνεί με αυτό του προηγούμενου τεχνικού ελέγχου που αντλήθηκε από το Μ.Σ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Στην περίπτωση δε αυτή το ΚΤΕΟ ενημερώνει και τις αρμόδιες αρχές.

γ. Το πιστοποιητικό ταξινόμησης Τελωνείου, η ξένη άδεια κυκλοφορίας, το πιστοποιητικό που εκδίδει ο ΟΔΔΥ ή τα Τελωνεία για εκποιούμενα από τους φορείς αυτούς οχήματα, ο έντυπος κατάλογος του εργοστασίου κατασκευής όπου από τις διατάξεις επιβάλλεται.

δ. Τα έγγραφα δημοσίων φορέων για την τεκμηρίωση ότι το όχημα δεν θεωρήθηκε εκπρόθεσμο όταν εμπίπτει στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας (π.χ. ακινησία οχήματος, εντεταλμένη υπηρεσία κατόχου, νοσηλεία, παρακράτηση στοιχείων κυκλοφορίας, απώλεια ή κλοπή).

ε. Η σύμβαση που συνάπτει το ΙΚΤΕΟ με φυσικό ή νομικό πρόσωπο για τη παροχή εκπτώσεων στην περίπτωση ελέγχου πολλών οχημάτων ή η δήλωση για τον ίδιο λόγο που υποβάλλεται στο Δημόσιο ΚΤΕΟ, το φωτοαντίγραφο ισχύοντος δελτίου ανεργίας (για Δημόσια και Ιδιωτικά ΚΤΕΟ).

στ. Η βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας ότι δεν συντρέχουν λόγοι απαγόρευσης της κυκλοφορίας του οχήματος.

ζ. Η βεβαίωση μηχανοτεχνίτη που σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 5 υποβάλλεται για τα οχήματα που τέθηκαν σε κυκλοφορία για πρώτη φορά πριν το 1940.

7.Πλην των παραπάνω δικαιολογητικών που υποχρεωτικά πρέπει να διατηρούν τα ΚΤΕΟ, μπορούν να διατηρούν και όποιο άλλο δικαιολογητικό θεωρούν απαραίτητο για τη διασφάλιση του τεχνικού ελέγχου (από διοικητικής άποψης) και στα πλαίσια του προτύπου που εφαρμόζεται, ακόμη και αν για το δικαιολογητικό αυτό προβλέπεται μόνο η επίδειξή του.

8.Εφόσον τα παραπάνω απαιτούμενα για τον έλεγχο δικαιολογητικά δεν επιδεικνύονται ή δεν προσκομίζονται, ο τεχνικός έλεγχος των οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος δεν διενεργείται.

Άρθρο 5

Διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου – Κριτήρια για την καταλληλότητα του οχήματος – Πιστοποίηση διενέργειας του ελέγχου

1.Κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος ελέγχονται, ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος, όλα τα σημεία των Πινάκων των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ του άρθρου 13 της υπ’ αρ. οικ. 19111/192/2019 υπουργικής απόφασης, πλην των Κεφαλαίων 8.2 «Εκπομπές καυσαερίων» και 13000 «Ρύπανση περιβάλλοντος» του Παραρτήματος Ι και των σημείων 9103 «Ο τοποθετημένος από τον κατασκευαστή εξοπλισμός ελέγχου των εκπομπών καυσαερίων λείπει ή είναι εμφανώς ελαττωματικός» και 9104 «Εκπομπές καυσαερίων από την εξάτμιση υψηλότερες από τα επιτρεπόμενα όρια σύμφωνα με τη Νομοθεσία» του Παραρτήματος ΙΙ.

2.Tα σημεία των ανωτέρω Παραρτημάτων Ι και ΙΙ ελέγχονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ίσχυαν κατά την ημερομηνία της έγκρισης τύπου του οχήματος, την ταξινόμηση ή τη θέση του σε κυκλοφορία για πρώτη φορά ή τις απαιτήσεις για τον μετεξοπλισμό.

3.Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου κατά τον οποίο δεν διαπιστώνονται ελλείψεις ή διαπιστώνονται δευτερεύουσες ελλείψεις χορηγείται στο όχημα καταλληλότητα διάρκειας ενός (1) έτους ανεξαρτήτως της κατηγορίας του οχήματος.

4α. Τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος που τέθηκαν σε κυκλοφορία για πρώτη φορά πριν το 1940 πρέπει να προσκομίσουν και να υποβάλουν στο ΚΤΕΟ βεβαίωση μηχανοτεχνίτη του ν. 1575/1985 (Α’ 207), με την οποία πιστοποιείται η καλή κατάσταση και λειτουργία του οχήματος. Η βεβαίωση πρέπει να έχει εκδοθεί κατ’ ανώτατο ένα μήνα πριν τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου.

β. Συστήνεται για λόγους διαφάνειας και απλούστευσης διαδικασιών, η έκδοση ψηφιακά υπογεγραμμένης βεβαίωσης. Η έκδοση πραγματοποιείται από πιστοποιημένους χρήστες μέσω της διαδικτυακής πύλης gov.gr ή με το δικαίωμα χρήσης ψηφιακής υπογραφής. Η αποστολή των ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων δύναται να εκτελείται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Για τα ψηφιακά υπογεγραμμένα έγγραφα ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ν. 2672/1998 (Α’ 290), στο π.δ. 150/2001 (Α’ 125) και στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ (L 257).

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης ψηφιακά υπογεγραμμένης βεβαίωσης, αυτή θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.

Επισημαίνεται ότι δεν είναι αποδεκτά από τα ΚΤΕΟ και τις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών φωτοαντίγραφα ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων.

Η ως άνω βεβαίωση που εκδίδεται από μηχανοτεχνίτη πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης ή της αναγγελίας έναρξης της ειδικότητάς του.

γ. Ο έλεγχος που διενεργεί το ΚΤΕΟ στα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος που τέθηκαν σε κυκλοφορία για πρώτη φορά πριν το 1940 περιλαμβάνει μόνον τα σημεία των οπτικών ελέγχων των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ του άρθρου 13 της υπ’ αρ. οικ. 19111/192/2019 υπουργικής απόφασης.

5.Πλην των ανωτέρω καθοριζόμενων, για τα λοιπά θέματα που αφορούν στη διενέργεια του περιοδικού τεχνικού ελέγχου των οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος και την πιστοποίηση διενέργειας του ελέγχου αυτού, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στα άρθρα 3 και 4 της υπ’ αρ. οικ. 19111/192/2019 υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 6

Διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου μεταχειρισμένων οχημάτων πριν την έκδοση άδειας κυκλοφορίας για πρώτη φορά στη χώρα μας


1.Για την ταξινόμηση μεταχειρισμένου οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος για πρώτη φορά στη χώρα μας, απαιτείται η υποβολή στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, μαζί με τα άλλα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, και φωτοαντίγραφου ΔΤΕ από Δημόσιο ή Ιδιωτικό ΚΤΕΟ, στο οποίο δεν σημειώνονται σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις.

2.Μετά την έκδοση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας, η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών επικολλά το Ενδεικτικό Σήμα Τεχνικού Ελέγχου (ΕΣΤΕ) στην οπίσθια πινακίδα του οχήματος.

Άρθρο 7

Λοιπές ρυθμίσεις


Για την απαλλαγή των ιδιοκτητών οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος από την καταβολή του πρόσθετου ειδικού τέλους για λόγους ανωτέρας βίας, για τον τεχνικό έλεγχο ενάριθμων ιστορικών οχημάτων κατά τη μεταβίβαση, για τις λοιπές γενικές διατάξεις της διαδικασίας του περιοδικού τεχνικού ελέγχου και για τον ελάχιστο χρόνο διενέργειας του περιοδικού ελέγχου των οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος ισχύουν τα καθοριζόμενα στα άρθρα 5, 7, 8 και 9, αντίστοιχα, της υπ’ αρ. οικ. 19111/192/2019 υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 8

Παράρτημα

Προσαρτάται το Παράρτημα Α που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει την ημερομηνία εφαρμογής του Μέρους Γ’ του ν. 4850/2021. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
Πηγή:Γιώργος Κ. Ανδρής-newsauto.gr
Η ανθρωπότητα δεν έχει προχωρήσει ούτε ένα βήμα μπροστά, από την στιγμή που υπάρχει έστω και ένα παιδί που υποφέρει.
Άλμπερτ Αϊνστάιν
Εικόνα
Άβαταρ μέλους
Johnny
Δημοσιεύσεις: 3051
Εγγραφή: 14 Ιούλ 2010, 20:23
Τοποθεσία: Μεταμόρφωση - Αττικής (Κουκου city)

Re: Ιστορικά αυτοκίνητα

Δημοσίευση από Johnny »

Τι ισχύει με τις νέες πινακίδες υπουργείου και τα τρέιλερ

Το υπουργείο διαμόρφωσε ένα ξεκάθαρο πλαίσιο για την κυκλοφορία των οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος.

Τα οφέλη από τις συνέργειες που αναπτύσσει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με την Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (Ο.Μ.Α.Ε) ανέδειξε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Μεταφορές, Μιχάλης Παπαδόπουλος, σε εκδήλωση της Ομοσπονδίας για την παρουσίαση του Λευκώματος με θέμα το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις 2022.

Ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε ότι τα ιστορικά οχήματα αποτελούν μέρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και γι΄ αυτό το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ολοκλήρωσε το θεσμικό πλαίσιο για τον χαρακτηρισμό των οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, διαμορφώνοντας ένα ξεκάθαρο πλαίσιο για την κυκλοφορία τους.

«Για πρώτη φορά χορηγούνται από το Υπουργείο Μεταφορών πινακίδες κυκλοφορίας ιστορικών οχημάτων, τα οποία θα καταγράφονται, πλέον, στο Πληροφοριακό Σύστημα που διαθέτει το Υπουργείο, ώστε να γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό και την ταυτότητα αυτών των οχημάτων. Θα υπόκεινται, επίσης, σε τεχνικό έλεγχο, καθώς η τήρησή τους σε άριστη τεχνική κατάσταση αποτελεί μια εικόνα - πρότυπο για την εμπέδωση της σημασίας που προσδίδει η Κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Οδική Ασφάλεια», ανέφερε ο Υφυπουργός.

Τι άδειες μπορούν να πάρουν τα ρυμουλκούμενα οχήματα

Ο Υφυπουργός Μεταφορών είπε, επίσης, ότι με απόφασή του δόθηκε η δυνατότητα στα ρυμουλκούμενα οχήματα κατηγορίας Ο2, που μεταφέρουν αυτοκίνητα, να πάρουν ανεξάρτητες άδειες και πινακίδες με μελέτη μηχανολόγου, ακόμη κι αν δεν είχαν πιστοποιητικό ρυμούλκησης πριν από την ισχύ της σχετικής διάταξης.

Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η διεξαγωγή εκδηλώσεων όπως το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις, καθώς ένα σημαντικό σκέλος της διοργάνωσης είναι η μεταφορά των αγωνιστικών οχημάτων, υποστήριξε ο κ. Παπαδόπουλος.

Κλείνοντας, ο Υφυπουργός δήλωσε πως, η δυνατότητα που έχει ο κάτοχος ενός ιστορικού αυτοκινήτου να κυκλοφορεί με το αγαπημένο του όχημα ή να συμμετέχει στους αγώνες, κάθε κατηγορίας, καθιστούν την Ελλάδα πόλο έλξης για θεματικό τουρισμό υψηλής ποιότητας, καθώς η πατρίδα μας διαθέτει εξαιρετικές διαδρομές, μοναδικής ομορφιάς, τις οποίες μπορεί να διασχίσει ο επισκέπτης σε συνδυασμό με τη διοργάνωση των αγώνων, αλλά και μεμονωμένα.
Πηγή:gocar.gr
Η ανθρωπότητα δεν έχει προχωρήσει ούτε ένα βήμα μπροστά, από την στιγμή που υπάρχει έστω και ένα παιδί που υποφέρει.
Άλμπερτ Αϊνστάιν
Εικόνα
Απάντηση

Επιστροφή στο “Breaking News...”